fbpx
Agrárközösség jogi csomag szabályzat 2018-06-25T13:13:33+00:00

„MUNKAJOGI CSOMAG

ÁSZF – Általános Szerződési Feltételek

 

Jelen Működési Szabályzat (továbbiakban Szabályzat, vagy ÁSZF) az AGRÁRKÖZÖSSÉG Munkajogi csomag felhasználásra vonatkozó szabályokat tartalmazza.

1. „AGRÁRKÖZÖSSÉG MUNKAJOGI CSOMAG”: A 2018. június 1-én érvényes jogszabályoknak megfelelő munkaszerződések és azok teljeskörű mellékletei.

  • Munkaszerződés határozatlan időtartamra, általános munkarendben;
  • Munkaszerződés határozatlan időtartamra, részmunkaidős foglalkoztatásra;
  • Munkaszerződés határozatlan időtartamra, munkaidőkeretben történő foglalkoztatásra;
  • Munkaszerződés határozott időtartamra, általános munkarendben;
  • Munkaszerződés határozott időtartamra, részmunkaidős foglalkoztatásra;
 • Egyszerűsített foglalkoztatásra irányuló munkaszerződés;
 1. „MUNKAJOGI CSOMAG KIBOCSÁTÓJA” Agrárközösség Kft. a továbbiakban Kibocsátó.
 2. „MUNKAJOGI CSOMAG IGÉNYLŐ”: Az a természetes személy, aki a jelen Szabályzatban foglaltak szerint Munkajogi csomagot igényel az Agrárközösség Kft-től. a továbbiakban Igénylő.

 

 1. MUNKAJOGI CSOMAG RENDELKEZÉSRE BOCSÁTÁSA”

 Az Agrárközösség Kft. elektronikus úton bocsátja az igénylő rendelkezésére az igényelt Munkajogi csomagot.

4. „MUNKAJOGI CSOMAG FELHASZNÁLÁSA” Igénylő a kapott csomagot a saját vállalkozásában használhatja fel a munkaszerződései kiállítására, vállalkozásán kívül harmadik fél részére nem továbbíthatja. Igénylő tudomásul veszi, hogy ezen kitétel megsértése polgári és büntető jogi következményeket vonhat maga után.

 

 1. A MUNKAJOGI CSOMAG IGÉNYLÉSÉNEK MENETE

5.1. Igénylő a www.eu.agrarkozosseg.hu weboldalon közzétett „AGRÁRKÖZÖSSÉG MUNKAJOGI CSOMAG” Igénylő felület elektronikus kitöltésével igényelhet Munkajogi csomagot.

5.2. Igénylő köteles a Kibocsátó részére a www.eu.agrarkozosseg.hu weboldalon közzétett, mindenkori „AGRÁRKÖZÖSSÉG MUNKAJOGI CSOMAG” Igénylő felületen feltüntetett díjat megfizetni.

5.3. A jelen ÁSZF elfogadásával Igénylő kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy az igénylő lapon megadott személyes adatait az Agrárközösség Kft. (székhely: 1037 Budapest, Szépvölgyi út 49-55. E. ép. 2. em. 11.) kezelje. Az adatkezelés célja az igénylőkkel történő kapcsolattartás, a szerződéses jogviszony során felmerülő kérdések, vitás ügyek, panaszok kezelése, rendezése Az adatkezelés jogalapja az érintett személyes hozzájárulása. Amennyiben Igénylő a személyi adatok változását kívánja bejelenteni, személyes adatainak helyesbítését kívánja, az adatkezeléssel kapcsolatban panaszt kíván bejelenteni, az adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatást szeretne kérni, vagy a személyes adatainak törlését, vagy zárolását kívánja, úgy azt az Agrárközösség Kft. székhelyére (1037 Budapest, Szépvölgyi út 49-55. E. ép. 2. em. 11.) küldött levélben, írásban teheti meg.

 1. FELMONDÁS, VITÁS KÉRDÉSEK RENDEZÉSE

 

5.1. Igénylő jogosult a MUNKAJOGI CSOMAG szerződést indokolással 30 napos határidővel írásban felmondani, amely esetben Igénylő által befizetett díj visszajár.

 

5.2. Jelen ÁSZF-re a magyar jog az irányadó. A Kibocsátó, valamint Igénylő az egymás közötti esetleges jogvitáik esetére a Budai Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

 

Jelen Általános Szerződési Feltételek és Működési Szabályzat 2018. június 01. napjától, annak visszavonásáig hatályos.

 

Kelt, Budapest, 2018. június 01.

 

AGRÁRKÖZÖSSÉG Kft.

BIZTOSÍTSD BE A HELYEDET! -1186 Days 1 Hours 12 Minutes 35 Seconds
Jegyvásárlás