fbpx

SAPS támogathatóság a MePAR-ban

Az Egységes kérelmek benyújtásakor minden évben minden Gazdálkodónál előkerül a kérdés, hogy hogyan lehet egy adott parcella igényelt/berajzolt területe kisebb, mint a földhasználati lapon a kataszterben szereplő terület?

Munkám során tapasztaltam, hogy a közvetlen támogatások alapját képező Mezőgazdasági Parcella Azonosító rendszerről nagyon keveset tudunk.

Abban bízom, ha ezt az írást áttanulmányozzák, kicsit egyszerűbb lesz eligazodni ezen a területen is.

 

Mi is a MePAR?

A Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszer (MePAR) az agrártámogatások eljárásainak kizárólagos országos földterület-azonosító rendszere. Kizárólagos abban az értelemben, hogy a földterülethez kapcsolódó részben vagy egészben európai uniós támogatások igénylése során csak ennek az azonosítási rendszernek az adatait lehet használni.

A MePAR által használt egység a fizikai blokk.

A fizikai blokk a földterülethez kapcsolódó támogatási eljárások céljára kialakított, a mezőgazdasági művelés szempontjából több éven keresztül állandó, a terepen azonosítható határokkal (pl. utak, vasutak, csatorna, töltés, erdőszél stb.) rendelkezik, és többnyire azonos típusú művelés alatt lévő földterület (pl. szántó, gyep, ültetvény, erdő stb). Egy fizikai blokkban általában több mezőgazdasági parcella van, és területét több gazdálkodó is művelheti.

A mezőgazdasági parcella a földterülethez kapcsolódó támogatások esetében az azonosított alapegység.

A mezőgazdasági parcella legfontosabb jellemzője, hogy a föld használójához, megművelőjéhez kötődik, nem pedig a tulajdonoshoz. (Természetesen, ha valaki tulajdonosként műveli földjét, ő egyben földhasználó is.) Másik fontos tulajdonsága, hogy a ténylegesen művelt terület alapján határozható csak meg, tehát területébe nem számítható bele pl. a művelt terület és az út közötti nem hasznosított terület. Természetesen a mezőgazdasági parcellák határai évről-évre változhatnak a gazdálkodás jellegének és a vetés szerkezetének megfelelően (pl. vetésforgó esetén ugyanazon a földterületen más és más mezőgazdasági parcella lesz évről-évre).

A MePAR évente rotációban programszerűen felújításra kerül. Az ország területének kb. 1/4- ére–1/3-ára készül minden évben új légifelvétel. Ennek alapján a fizikai blokkok átvizsgálása és szükség szerinti felújítása –programszerű felújítása – megtörténik oly módon, hogy a felújítás Magyarország egész területére vonatkozóan háromévente legalább egyszer megtörténjen. Az ország területének fennmaradó (adott évi légifelvétellel nem lefedett) részén a gazdálkodóktól és a Kincstártól érkező bejelentések alapján történhetnek változtatások. Mindezekkel biztosítható, hogy a blokkokat érintő változásk a megfelelő ütemben nyomon követhetőek legyenek.

 

A változás-bejelentés

Amennyiben a blokk-kialakítás az ügyfél parcellájára vonatkozóan a földterülethez kapcsolódó támogatások igénylésének időpontjában nem egyezik meg a fennálló tényleges helyszíni állapottal változásvezetési kérelmet indíthat. A változásvezetési kérelmet – a tárgyévi egységes kérelem benyújtására nyitva álló időszakban – az egységes kérelem részeként kell benyújtani a földterülethez kapcsolódó támogatások igénylésének céljára a Kincstár által kialakított elektronikus felületen.

A bejelentés után a Kincstár ellenőrei a helyszínen a Gazdálkodó közreműködésével döntik el, hogy a változás-bejelentés megalapozott volt-e. Amennyiben igen, továbbítják a MePAR rendszert üzemeltetőjének, ahol átvezetik a változást.

A nem támogatható területek lehatárolásának szabályai

A blokk összterülete a nem támogatható területekkel (pl: erdő, beépített terület, táblaszegély) csökkentett terület, ez adja a támogatható területet, vagyis azt a területet, amelyre támogatásigénylés benyújtható.

A nem támogatható területeket a légifotók mellett űrfelvételek idősoros elemzésének segítségével határolják le.

Az űrfelvételek segítenek pl. a vizenyős területek lehatárolásában.

Csak akkor kerül át a nem támogatható terület kategóriába, ha a légifotó mellett az elmúlt 4 év űrfelvételei is igazolják, hogy mezőgazdasági hasznosításra nem alkalmas a terület.

 

2014-ben az Európai Unió megváltozott szabályozása nyomán a földutak elbírálása megváltozott. Minden -2 méternél szélesebb- beazonosítható, állandó nyomvonalú (föld)utat nem támogatható területként kell jelölni.

Minden olyan állandó nyomvonalú földút területe nem támogatható kategóriába kell, hogy essen, amely a közlekedési hálózat részét képezi, még akkor is, ha csak traktorok használják.

Kivételt az a földút képez, amely

  • egyértelműen csak a mezőgazdasági parcella/parcellák megközelítésére szolgál ÉS
  • nyomvonala a blokkon belül csak állandó gyepterületre esik ÉS
  • a földút közepén futó gyepsáv több, mint 80%-ban jelen van az úton
  • a földút mellett nem húzódik árok/rézsű, nem fut töltésen,
  • szélessége nem haladja meg a 4,5 m-t.

Amennyiben ezen feltételeknek megfelel, a földút területe is támogatható.

Tipikusan nem támogatható területek a parcellákat körül vevő utakat szegélyző árkok/rézsűk, és azokban kialakuló fás-cserjés növényzet. Az ilyen területek a kataszteri nyilvántartásban minden esetben szerepelnek, hiszen az ingatlan-nyilvántartás lefedi az ország teljes területét. Ebből adódik az eltérés a földhasználati lapon nyilvántartott terület és a parcella igényelhető területe között.

Forrás: mepar.hu

 

2019-01-04T14:23:34+00:00
BIZTOSÍTSD BE A HELYEDET! -1234 Days 22 Hours 25 Minutes 52 Seconds
Jegyvásárlás