fbpx

Gyepművelés, gyepgazdálkodás

A gyep művelési ág a szántók művelése mellett jóval kisebb területen, és -néhány típusú állattartó gazdaságon kívül- kisebb jelentőséggel van jelen a hagyományos mezőgazdasági birtokszerkezetben, mégis úgy gondolom, egy rövid összefoglaló keretében szükséges áttekinteni, hogy milyen lehetőségeink és kötelezettségeink vannak, ha gyepterületek is vannak a gazdaságunkban.

 

A gyepek művelése

Alapvetően az egységes kérelemben (és ezzel párhuzamosan a gyakorlatban is) megkülönböztetünk ideiglenes- és állandó gyepeket.

Állandó gyep: gyep vagy egyéb egynyári takarmánynövények természetes (vetés nélküli) vagy művelés útján(vetéssel) történő termesztésére használt, a mezőgazdasági üzem vetésforgójában legalább öt éve nem szereplő földterület.

Ideiglenes gyep: olyan gyep vagy egyéb takarmánynövény vetés nélküli vagy vetéssel történő termesztésére használt földterület, amely a telepítéstől számítva öt évnél fiatalabb és nem az állandó gyepterület visszaállítási kötelezettség okán került telepítésre.

 

Mind az állandó- mind az ideiglenes gyepterületeket lehet kaszálással vagy legeltetéssel hasznosítani. A legeltetett gyep az őszi tisztító kaszáláson kívül legfeljebb évi egy kaszálás mellett legeltetésre hasznosított földterület.

A kaszált gyepet kizárólag kaszálással lehet hasznosítani, legeltetéssel nem!

 

Natura2000 gyepterületek

A Natura 2000 hálózat az Európai Unió által létrehozott európai ökológiai hálózat, amely a közösségi jelentőségű természetes élőhelytípusok, vadon élő állat- és növényfajok védelmén keresztül biztosítja a biológiai sokféleség megóvását és hozzájárul kedvező természetvédelmi helyzetük fenntartásához, illetve helyreállításához. Hazánkban a Natura hálózat gyep hasznosítású területeire a Natura 2000 gyepterületek fenntartásának földhasználati szabályairól szóló 269/2007. (X. 18.) Korm. rendelet értelmében speciális földhasználati előírások vonatkoznak, melyek betartása többletköltséget, illetve bevételkiesést jelentenek a gazdálkodók számára, ezért az érintett gyepekre támogatást lehet igényelni.

A támogatás összege: 69 EUR/ha/év

 

A hagyományos gyepgazdálkodáshoz képest szigorúbb feltételekkel lehet hasznosítani ezeket a gyepeket:

 1. A gyepterületeket legeltetéssel, illetve kaszálással kell hasznosítani.
 2. Gyepterületen csak szarvasmarha, juh, kecske, szamár, ló és bivaly legeltethető.
 3. A gyepterület túllegeltetése tilos (a gyep magas állatsűrűséggel történő legeltetésből eredő károsodása, melynek során a gyepben állományalkotó fűfélék rövidre rágása és taposás következtében a gyep foltokban kiritkul, a talajfelszín fedetlenné válik).
 4. A gazdálkodási tevékenység során a gyepfelszín maradandó károsítása tilos.
 5. Tápanyag-utánpótlás csak a legelő állatok által elhullajtott ürülékből származhat, trágya kiszórása tilos.
 6. A terület legalább 5, legfeljebb 10%-át – beleértve a természetvédelmi érdekből hatósági határozattal elrendelt eseti korlátozással érintett földterületeket is – kaszálásonként változó helyen kaszálatlanul kell hagyni.
 7. A belvíz gyepterületről történő elvezetése és a gyepterület öntözése tilos.
 8. Napnyugtától napkeltéig a gépi munkavégzés tilos.
 9. Nád irtásához, valamint téli (október 31. és április 23. közötti) legeltetéshez természetvédelmi hatóság engedélyét kell kérni.
 10. Vadgazdálkodási létesítmények, berendezések kialakításához a vadászati hatóság engedélye szükséges.
 11. A kaszálást a kaszálandó terület középpontjából indulva vagy a táblaszél mellől, az ott élő állatok zárványterületre szorítása nélkül kell elvégezni. A kaszálás során vadriasztó lánc használata kötelező.
 12. Az inváziós és termőhely-idegen növényfajok megtelepedését és terjedését meg kell akadályozni, állományuk visszaszorításáról gondoskodni kell mechanikus védekezéssel vagy speciális növényvédőszer-kijuttatással, ezen a technológián túl egyéb vegyszerhasználat tilos.
 13. Gyepterületen a szálas takarmány tárolása a kaszálást követő 30 napon túl tilos.

 

A kaszálás tervezett időpontját a tevékenység megkezdése előtt a földhasználónak legalább öt munkanappal írásban be kell jelentenie a működési terület szerinti nemzeti park igazgatóságnak. Amennyiben az invazív növényfajok elleni védekezés során a földhasználó nem tudja betartani az előírt 5%-os határértéket a kaszálatlanul hagyott terület tekintetében, úgy ezt a kaszálás időpontjáról szóló előzetes bejelentésével egy időben jeleznie kell a működési terület szerinti nemzeti park igazgatóságnak.

 

Fontos: azok a Gazdálkodók, akik nem igénylik a Natura2000 gyepterületükre a támogatást, a gyepgazdálkodást akkor is a Natura 2000 területekre vonatkozó szabályok szerint kell folytatni!

 

Amennyiben a támogatással is élni kíván a Gazdálkodó, további adminisztrációs kötelezettségekkel jár.

 1. A NATURA 2000 gyepterületekre gazdálkodási naplót köteles vezetni.
 2. A gazdálkodási napló meghatározott adatait tárgyévet követő év január 31.-ig webGN formájában be kell küldeni.

 

 

 

 

2018-11-09T15:17:58+00:00
BIZTOSÍTSD BE A HELYEDET! -1236 Days 19 Hours 21 Minutes 45 Seconds
Jegyvásárlás