fbpx

Milyen növények termelésére jár támogatás, ha a szokásos kultúrák nem hoznak elég jövedelmet?

A megváltozott időjárási körülmények és az értékesítési nehézségek egyre több gondot okoznak a Gazdálkodóknak, sokszor egy-egy kultúra a jövedelmezőség alsó határát súrolja, vagy esetleg el sem éri.

Az ősz közeledtével ismét aktuális a vetésterv kialakítás a gazdaságban, amihez kapcsolódva összegyűjtöttem néhány -ismert és kevésbé ismert- kultúrát, aminek a termesztéséhez termeléshez kötött támogatást lehet igényelni.

Először az ismertebb termeléshez kötött támogatások:

Szálas fehérjetakarmány-növény termesztés támogatás

 1. évben a támogatás összege: 23 956 Ft/ha

Támogatott növények: lucerna, komlós lucerna, sárkerep lucerna, tarkavirágú lucerna, bíborhere, fehérhere, korcshere, vöröshere, alexandriai here, Legány-féle keverék (pannon- vagy szöszösbükköny, rozs, búza, árpa vagy bíborhere keverék), borsós kukoricacsalamádé, borsós napraforgó-csalamádé, szarvaskerep, takarmánybaltacim, takarmánybükköny
(tavaszi bükköny), szöszösbükköny, pannonbükköny, rozsos szöszösbükköny, szilfium, keleti kecskeruta, lósóska, csicsóka, szegletes lednek

Főbb szabályok:

 • a szálas fehérjetakarmány-növény támogatható terület eléri az 1 hektárt.

 • A legkisebb bejelenthető táblaméret 0,25 hektár.

 • Gazdálkodási napló vezetése a 9/2015. (III. 13.) FM rendelet 8. számú melléklete szerint elkészített formában kötelező. A gazdálkodási napló esetében a főlapon túl a GN-02 (AKG/ÖKO – SZÁNTÓ – kötelezettségvállalással érintett egybefüggő terület) vagy a GN-06 (Táblaösszesítő nem AKG/ÖKO-s területekről), GN-17 (Táblaváltozás, illetve a másodvetés követése) és a GN-19 (Termeléshez kötött támogatások igénybevételéhez és az ökológiai jelentőségű másodvetéshez kapcsolódó nyilvántartás) lapok használat szükséges. A vis maior esetekre és a megjegyzések vezetésére a GN-18-as lapot kell használni.

 • Többéves művelésre alkalmas kultúra esetén a bejelentett tábla legalább 80%-án összefüggő állományként jelen kell lennie a kultúrának. Amennyiben ez a feltétel nem teljesül, úgy a támogatás igényléséhez felülvetés szükséges.

 • Amennyiben a támogatási évben az igényelt kultúrával azonos szaporítóanyaggal felülvetés történt vagy történni fog, akkor az igénylés során meg kell adni a felülvetéssel érintett terület nagyságát.

 • Keverékben – nem keverék formájában jelölt növénykultúrák esetében – önállóan nevesített fajok esetében a vetőmag arányának meg kell haladnia az 50%-ot.

Figyelem! A füves keverékek nem támogathatóak, szálas fehérjetakarmány támogatásban a 9/2015. (III. 13.) FM rendelet 7. mellékletében önállóan nevesített fajok mellett a keverékben csak a 1307/2013/EU rendelet 52. cikk (2) bekezdésében felsorolt támogatható növények (pl. gabonafélék) lehetnek, fűfélék nem.

 • Két- vagy többéves kultúrák esetében első évben (2017. év II. félévi vagy 2018. évi telepítés esetén) augusztus 1-jéig egyszeri, a további években legalább kétszeri kaszálást kell végezni július 1-jéig.

 • Hektáronként meghatározott minimális mennyiségű minősített szaporítóanyag használata kötelező.

Szemes fehérjetakarmány-növény termesztés támogatása

 1. évben a támogatás összege: 51 979 Ft/ha

Támogatott növények: szójabab, lóbab (disznóbab), fehérvirágú édes csillagfürt (takarmány célra), sárgavirágú édes csillagfürt, kék virágú édes csillagfürt, fehérvirágú édes csillagfürt, kékvirágú édes csillagfürt, sárgavirágú édes csillagfürt, szárazborsó (sárgaborsó), csicseriborsó, tavaszi takarmányborsó, őszi takarmányborsó, mezei borsó.

Főbb szabályok:

 • támogatható terület eléri az 1 hektárt.

 • A támogatás csak olyan táblákra igényelhető, amelyre egységes területalapú támogatást (SAPS) is igényelnek.

 • A legkisebb bejelenthető táblaméret 0,25 hektár.

 • Gazdálkodási napló vezetése a 9/2015. (III. 13.) FM rendelet 8. számú melléklete szerint elkészített formában kötelező. A gazdálkodási napló esetében a főlapon túl a GN-02 (AKG/ÖKO – SZÁNTÓ – kötelezettségvállalással érintett egybefüggő terület) vagy a GN-06 (Táblaösszesítő nem AKG/ÖKO-s területekről), GN-17 (Táblaváltozás, illetve a másodvetés követése) és a GN-19 (Termeléshez kötött támogatások igénybevételéhez és az ökológiai jelentőségű másodvetéshez kapcsolódó nyilvántartás) lapok használat szükséges. A vis maior esetekre és a megjegyzések vezetésére a GN-18-as lapot kell használni.

 • 2018-tól mezei borsó esetében sem kell külön beküldeni a gazdálkodási naplót.

 • Hektáronként meghatározott minimális mennyiségű minősített szaporítóanyag használata kötelező, és az ügyfélnek a szaporítóanyag beszerzését is igazolnia kell.

 • A minimális szaporítóanyag felhasználásra vonatkozó mennyiségek megtalálhatóak a 9/2015. (III. 13.) FM rendelet 6. számú mellékletében. Az igénylés során kérjük, kilógrammban kifejezve adja meg az adott táblára vonatkozóan felhasznált szaporítóanyag mennyiségét.

 • Minimális hozam elérése

             Szója, lóbab, édes csillagfürt termesztés esetén 1 t/ha

                                   Szárazborsó, csicseriborsó, takarmányborsó, mezei borsó termesztés esetén 2 t/ha

Ipari zöldségnövény

 1. évben a támogatás összege: 59 158 Ft/ha

Támogatott növények: sóska, spenót, zöldborsó (tavaszi, őszi), cukorborsó, szárazbab, zöldbab, futóbab, pattogatni való kukorica, csemegekukorica

Főbb szabályok:

 • jogosult terület eléri az 1 hektárt.

 • A legkisebb bejelenthető táblaméret 0,25 hektár.

 • Gazdálkodási napló vezetése a 9/2015. (III. 13.) FM rendelet 8. számú melléklete szerint elkészített formában kötelező. A gazdálkodási napló esetében a főlapon túl a GN-02 (AKG/ÖKO – SZÁNTÓ – kötelezettségvállalással érintett egybefüggő terület) vagy a GN-06 (Táblaösszesítő nem AKG/ÖKO-s területekről), GN-17 (Táblaváltozás, illetve a másodvetés követése) és a GN-19 (Termeléshez kötött támogatások igénybevételéhez és az ökológiai jelentőségű másodvetéshez kapcsolódó nyilvántartás) lapok használat szükséges. A vis maior esetekre és a megjegyzések vezetésére a GN-18-as lapot kell használni.

 • A növényállományt a rendes növekedési feltételek mellett legalább a virágzás kezdetéig meg kell őrizni, sóska és spenót kivételével.

 • Hektáronként meghatározott minimális mennyiségű minősített szaporítóanyag használata kötelező, és az ügyfélnek a szaporítóanyag beszerzését is igazolnia kell.

Extenzív és intenzív gyümölcstámogatás

 1. évben a támogatás összege (extenzív): 75 687 Ft/ha

 2. évben a támogatás összege (intenzív): 148 136 Ft/ha

Főbb szabályok:

 • támogatható terület kultúránként (a rendelet mellékletében felsorolt növény típusonként) eléri a 0,3 hektárt, és csak azon kérelmek vonatkozásában állapítható meg a gyümölcstermesztés támogatása, mely kérelem esetében a SAPS támogatásra jogosult terület eléri az 1 hektárt.

 • A legkisebb bejelenthető táblaméret 0,25 hektár.

(Példa: 0,25 ha alma és 0,25 ha körte igénylés esetén gyümölcs igénylés nem támogatható, mivel kultúránként nincs meg 0,3 ha.)

 • alapfeltétel: a 9/2015. (III. 13.) FM rendelet 5. számú mellékletében meghatározott telepítéskori, hektáronkénti minimális tőszám megléte a támogatási kérelemmel érintett homogén ültetvényen és

 • a három következő követelményből valamely kettő teljesítése az egységes kérelem szankciómentes benyújtására nyitva álló határidő utolsó napján (2018. május 15.):

 • az ültetvény a 9/2015. (III. 13.) FM rendelet 5. számú mellékletében meghatározott maximális életkort nem haladja meg;

 • fix, telepített öntözés megléte;

 • ültetvény esetében legalább 85%-os tőszámbeállottság.

Azon mezőgazdasági tábla vonatkozásában, amelyre intenzív gyümölcstermesztés támogatás került igénylésre, nem állapítható meg extenzív gyümölcstermesztés támogatás, azaz ha valaki nem lesz jogosult az intenzív jogcím szerinti támogatásra nem fogja megkapni automatikusan az extenzív jogcím szerint elérhető támogatást!

A területileg illetékes földművelésügyi hatáskörében eljáró megyeszékhely szerinti járás hivatal a termelő megkeresésére vagy a termelő egységes kérelme alapján a Kincstár megkeresésére a fentiek igazolására hatósági bizonyítványt állít ki.

Most pedig nézzük a kevésbé ismert termeléshez kötött támogatásokat!

Zöldségnövény termesztés támogatás

 1. évben a támogatás összege: 86 660 Ft/ha

Főbb szabályok:

 • zöldségnövény támogatható terület kultúránként (a rendelet mellékletében felsorolt növény típusonként) eléri a 0,3 hektárt (pl.: 0,25 ha görögdinnye és 0,25 ha sárgadinnye igénylés esetén zöldségnövény igénylés nem támogatható, mivel kultúránként nincs meg 0,3 ha támogatás), és csak azon kérelmek vonatkozásában állapítható meg az zöldségnövény termesztés támogatása, mely kérelem esetében a SAPS támogatásra jogosult terület eléri az 1 hektárt.

 • támogatás az egyes táblákon főnövény vagy másodvetés esetén igényelhető, illetve olyan táblára is, ahol termesztőberendezés alatt történik a termesztés.

Üvegházi és fóliasátras technológiával termesztett növények esetében a zöldségnövény termesztés támogatására jogosult terület vonatkozásában az üvegház és fóliasátor által lefedett teljes területet kell számításba venni a támogatható terület meghatározásánál.

 • a zöldségnövény a támogatási kérelem benyújtása – vagy a támogatásra jogosult növény módosítása esetén a támogatási kérelem módosítása – után még legalább két hétig a területen van függetlenül attól, hogy a növény betakarítása még a kérelmezési időszakon belül megtörténik,

 • Gazdálkodási napló vezetése 9/2015. (III. 13.) FM rendelet 8. számú melléklete szerint elkészített formában kötelező. A gazdálkodási napló esetében a főlapon túl a GN-02 (AKG/ÖKO – SZÁNTÓ – kötelezettségvállalással érintett egybefüggő terület) vagy a GN-06 (Táblaösszesítő nem AKG/ÖKO-s területekről), GN-17 (Táblaváltozás, illetve a másodvetés követése) és a GN-19 (Termeléshez kötött támogatások igénybevételéhez és az ökológiai jelentőségű másodvetéshez kapcsolódó nyilvántartás) lapok használata szükséges. A vis maior esetekre és a megjegyzések vezetésére a GN-18-as lapot kell használni.

 • 2018-tól spárga, torma és menta esetében sem kell külön beküldeni a gazdálkodási naplót.

 • Tárgyévi igénylés vonatkozásában megvalósuló telepítés vagy vetés esetén hektáronként meghatározott minimális mennyiségű minősített szaporítóanyag használata kötelező, és az ügyfélnek a szaporítóanyag beszerzését is igazolnia kell.

 • Ugyanazon minősített szaporítóanyag felhasználása az édeskömény, valamint a vetőmagcélra termesztett vöröshagyma, lilahagyma, fokhagyma, petrezselyem, pasztinák, sárgarépa, feketegyökér vagy menta esetében a vetés vagy telepítés évét követő évig, rebarbara esetében a vetés vagy telepítés évét követő hét évig, a spárga esetében a vetés vagy telepítés évét követő kilenc évig – a 9/2015. (III. 13.) FM 17. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott módon – igazolható vagyis ezen növények esetében nem csak a tárgyévi igénylés vonatkozásában megvalósuló telepítés vagy vetés esetén kell igazolni a szaporítóanyag felhasználását, hanem a korábbi telepítések esetében is.

Ipari olajnövény támogatása

 1. évben a támogatás összege: 73 207 Ft/ha

Támogatható növény: olajtök

              Főbb szabályok:

 • a jogosult terület eléri az 1 hektárt.

 • A támogatás csak olyan táblákra igényelhető, amelyre egységes területalapú támogatást (SAPS) is igényelnek.

 • A legkisebb bejelenthető táblaméret 0,25 hektár.

 • Gazdálkodási napló vezetése a 9/2015. (III. 13.) FM rendelet 8. számú melléklete szerint elkészített formában kötelező. A gazdálkodási napló esetében a főlapon túl a GN-02 (AKG/ÖKO – SZÁNTÓ – kötelezettségvállalással érintett egybefüggő terület) vagy a GN-06 (Táblaösszesítő nem AKG/ÖKO-s területekről), GN-17 (Táblaváltozás, illetve a másodvetés követése) és a GN-19 (Termeléshez kötött támogatások igénybevételéhez és az ökológiai jelentőségű másodvetéshez kapcsolódó nyilvántartás) lapok használat szükséges. A vis maior esetekre és a megjegyzések vezetésére a GN-18-as lapot kell használni.

 • A növényállományt a rendes növekedési feltételek mellett legalább a virágzás kezdetéig meg kell őrizni.

 • Hektáronként meghatározott minimális mennyiségű minősített szaporítóanyag használata kötelező, és az ügyfélnek a szaporítóanyag beszerzését is igazolnia kell.

Cukorrépa termesztés támogatása

 1. évben a támogatás összege: 144 406 Ft/ha

Főbb szabályok:

 • cukorrépa terület eléri az 1 hektárt.

 • cukorrépa megtermelésére a cukorrépa feldolgozóval – közvetlenül vagy cukorrépa integrátoron keresz tül – kötött cukorrépa szállítási szerződéssel rendelkezik, és annak másolatát a támogatási kérelméhez mellékeli,

 • február 1-jéig a Kincstár részére ügyfélkapun keresztül, elektronikus úton meg kell küldenie a cukorrépa feldolgozó által kiállított, a cukorrépa átvételéről szóló bizonylat másolatát, ha közvetlenül termelt cukorrépát, illetve az integrátor által kiállított, a cukorrépa átvételéről és a cukorrépa feldolgozónak történő továbbításáról szóló igazolás másolatát, ha integrátoron keresztül termelt cukorrépát.

 • A támogatás csak olyan táblákra igényelhető, amelyre egységes területalapú támogatást (SAPS) támogatást is igényelnek.

 • A legkisebb bejelenthető táblaméret 0,25 hektár.

Rizstermesztés támogatása:

2017. évben a támogatás összege: 229 420 Ft/ha

Főbb szabályok:

 • rizstermesztés támogatásra jogosult terület elérje az 1 hektárt. Csak azon táblák vonatkozásában állapítható meg rizstermesztés támogatás, mely táblák SAPS támogatásra jogosultak, illetve melyeken a mezőgazdasági termelő:

 • 1006 10 KN kód alá tartozó rizst termeszt,

 • a rizst legkésőbb május 31-jéig elveti

 • az állományt rendes növekedési feltételek mellett legalább a virágzás kezdetéig megőrzi.

 • Gazdálkodási napló vezetése a 9/2015. (III. 13.) FM rendelet 8. számú melléklete szerint elkészített formában kötelező. A gazdálkodási napló esetében a főlapon túl a GN-02 (AKG/ÖKO – SZÁNTÓ – kötelezettségvállalással érintett egybefüggő terület) vagy a GN-06 (Táblaösszesítő nem AKG/ÖKO-s területekről), GN-17 (Táblaváltozás, illetve a másodvetés követése) és a GN-19 (Termeléshez kötött támogatások igénybevételéhez és az ökológiai jelentőségű másodvetéshez kapcsolódó nyilvántartás) lapok használata szükséges. A vis maior esetekre és a megjegyzések vezetésére a GN-18-as lapot kell használni.

 • Minimális hozam elérése: 2,5 t/ha

 • A legkisebb bejelenthető táblaméret 0,25 hektár.

 

2018-09-07T13:31:01+00:00
BIZTOSÍTSD BE A HELYEDET! -1270 Days 15 Hours 33 Minutes 44 Seconds
Jegyvásárlás