fbpx

Számlázó program és a NAV adatszolgáltatás – Mit hogyan kell csinálni július 1. óta?

A 2018. július 1-től életbe léptetett NAV adatszolgáltatás bizonyos számlákról új előírásokat hozott a vállalkozások életében. A bevezetést megelőzően számos fórumon és tesztelésen ellenőrizhettük azt, hogy mi is vár ránk. Az első hónap el is telt és még mindig számos kérdés maradt, ami megválaszolást igényel. Néhány ilyen kérdést szeretnék Önökkel megosztani az alábbiakban.

  1. SZÁMLATÖMB ÉS SZÁMLÁZÓ PROGRAM EGYIDEJŰ HASZNÁLATA LEHETSÉGES-E?

Igen, megoldható az, hogy egyes számlákat  – melyek mondjuk nem bejelentésre kötelezettek  –  azt kézi számlaként, számlatömbben állítjuk ki és mellette párhuzamosan használunk egy számlázó programot, melyen pedig a NAV felé adatszolgáltatásra kötelezett számlát állítjuk ki. Nincs erre vonatkozóan tiltó jogszabály, így ez megengedett. Azt azért fontos tudni, hogy abba az irányba megy a szabályozás, hogy minden kiállított számláról adatszolgáltatás mehessen a NAV felé.

  1. SZÁMLÁZÓ PROGRAM HASZNÁLATA ÉS PÉNZTÁRGÉP EGYIDEJŰ HASZNÁLATA LEHETSÉGES-E?

A pénztárgépbe beütött tételekről kiállított készpénzes számla  és a pénztárgépes beütés valóban kettős adatszolgáltatást indukál akkor, ha a számlázott áfa értéke a 100 000 Ft-ot meghaladja. De  hiába jelentenek duplán az informatikai rendszerek, egy ügylet vonatkozásában csak egyszer kell az áfát megfizetni é ezt a NAV több alkalommal megerősítette. Egyébként itt fontos megjegyezni azt, hogy  a pénztárgéphasználat nem kötelező akkor, ha minden ügyletről számlát bocsát ki az adózó, ekkor azonban – az online adatszolgáltatáson túl – külön kell nyilatkozni a kibocsátott számlákról, a PTGSZLAH nyomtatványon.  A PTGSZLAH adatszolgáltatás teljesen független a NAV által 2018. július 1-től bevezetett adatszolgáltatásától, így azt ugyan úgy kell teljesíteni, mint eddig.

  1. A SZÁMLÁZÓ PROGRAMMAL MÁSIK BELFÖLDI ADÓALANY SZÁMÁRA KIÁLLÍTOTT, MINIMUM 100 000 FORINT ADÓT TARTALMAZÓ SZÁMLÁKAT KÖTELEZŐ-E LEVÁLOGATNI, VAGY LEHETŐSÉG VAN VALAMENNYI SZÁMLA ADATÁNAK TOVÁBBÍTÁSÁRA?

Amennyiben az adóalany csak azon számláiról szolgáltat adatot, amelyekben 100 000 forint vagy annál nagyobb összegű adót hárít át, ebben az esetben a számlázó programnak minden egyes számla tekintetében figyelnie kell, hogy az adott számla tekintetében az adatszolgáltatási kötelezettség feltétele fennáll-e.

Az adóalany ugyanakkor dönthet úgy is, hogy figyelmen kívül hagyja az adóértékhatárt és – függetlenül attól, hogy a számla tartalmaz-e áthárított adót illetve, hogy milyen összegű áthárított adót tartalmaz – valamennyi belföldi adóalany számára kiállított számlájáról adatot szolgáltat. A NAV az önkéntesen szolgáltatott számla adatokat is befogadja.

  1. A BELFÖLDI FORDÍTOTT ADÓZÁS ALÁ ESŐ ÜGYLETRŐL KÉSZÜLT SZÁMLA ADATAIT ÉRTÉKHATÁR NÉLKÜL JELENTENI KELL-E? HA IGEN, AZ KIVÁLTHATJA AZ ÁFA- BEVALLÁS7-8 LAPJAINAK KITÖLTÉSÉT?

Áthárított adó hiányában az adatszolgáltatási kötelezettség nem terjed ki az Áfa tv. 142. §-a alapján fordított adózás alá eső ügyletekre. Az online számla adatszolgáltatási kötelezettség bevezetése ennek megfelelően nem érinti az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (továbbiakban: Art.) 31/A. §-a alapján az áfa-bevallás 07-08. lapjain teljesítendő adózói nyilatkozatot a fordított adózás alá eső egyes gabonák, olajos magvak, acélipari termék ügyletek vonatkozásában.

  1. HASZNÁLHATUNK-E OLYAN SZÁMLÁZÓ PROGRAMOT, AMI A NAVHOZ NINCS BEKÖTVE?

Igen ez lehetséges abban az esetben, ha az adózó csak olyan értékű számlákat állít ki,amelyek nem haladják meg a NAV adatszolgáltatási kötelezettséget előíró értékhatárokat, így az áfa tartalom nem éri el a 100 000 Ft-os értékhatárt.

  1. EGY VEVŐNEK, EGY NAPON KIÁLLÍTOTT, TÖBB SZÁMLÁNÁL HOGY KELL HELYESEN ELJÁRNI?

Abban az esetben, ha a külön-külön kiállított számlák egyikénél sem éri el az áfa érték az adatszolgáltatási értékhatárt, akkor nem kell ezekről adatot szolgáltatni. Egy esetleges ellenőrzésnél azonban ellenőrzés alá kerülhet az, hogy miért került több számla kiállításra, helyes volt-e a megbontás, illetve jogos volt-e a külön-külön történő számlázás.

Mezőgazdaságban jártas könyvelőre van szüksége? Az ország egész területén könyvelünk mezőgazdasági vállalkozásokat.

Kérdése van? 

Keressen bátran, szívesen segítek!

 

2018-08-06T13:37:32+00:00
BIZTOSÍTSD BE A HELYEDET! -1270 Days 15 Hours 44 Minutes 32 Seconds
Jegyvásárlás